Modificare SRL, Noutati

Schimbare denumire SRL

SCHIMBARE DENUMIRE SRL Acte necesare: Certificatul de inmatriculare – in original Hotararea Adunarii Generale Act Aditional/Decizie Asociat Unic Act Constitutiv Actualizat Delegatie     Daca ai nevoie de consultanta pentru afacerea ta sau doresti sa afli mai multe despre serviciile noastre, te rugam sa folosesti formularul de contact sau contacteaza-ne pe MOBIL la 0737740220 / 0756830732.

Modificare SRL, Noutati

Actualizare date asociati/administratori

ACTUALIZARE DATE ASOCIATI/ADMINISTRATORI Acte necesare : C.I./B.I. – copie semnata; C.U.I. – original; Act constitutiv -actualizat – original; Declaratii date pe proprie raspundere de catre noii administratori/directori/ membrii consiliului de supraveghere/ membrii directoratului/persoane imputernicite sa reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor din care sa rezulte ca accepta […]

Modificare SRL, Noutati

Modificare obiect de activitate secundar

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE SECUNDAR   Acte necesare : C.I./B.I. – copie semnata; C.U.I. – original; Act constitutiv -actualizat – original; Certificatul constator de mentiuni pentru sediu/punctul de lucru/terti unde se adauga/activeaza obiectul de activitate – original; Hotararea hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor, decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administratie/directoratului- original.     Daca ai […]

Modificare SRL, Noutati

Reactivare activitate SRL

REACTIVARE ACTIVITATE FIRMA Acte necesare : C.I./B.I. – copie semnata; C.U.I. – copie; Certificat Constatator – de la suspendare in Original; Accept asociatie locatari – original – daca este cazul. Stampila pentru hotarare; Daca ai nevoie de consultanta pentru afacerea ta sau doresti sa afli mai multe despre serviciile noastre, te rugam sa folosesti formularul […]

Modificare SRL, Noutati

Radiere SRL

ACTE NECESARE PENTRU RADIERE SRL Dupa 45 zile calendaristice de la Dizolvarea- Lichidarea S.R.L.-ului C.I./B.I. -copie semnata; Stampila – pentru hotarare; Certificat inregistrare – original; Certificate Constatatoare-TOATE in Original Certificat atestare fiscala emis de administratia financiara pe 0; Bilant Lichidare vizat de un expert contabil pe 0 facut cu ultima zi din luna anterioara depunerii […]

Modificare SRL, Noutati

Dizolvare-lichidare SRL

ACTE NECESARE PENTRU DIZOLVARE-LICHIDARE SRL   C.I./B.I. asociati – copie; Certificat de inregistrare – original; Certificate constatatoare toate – in original; Actul constitutiv actualizat – copie; Stampila-pentru hotarare; Actul de spatiu pentru sediu: contract de comodat – copie; contract inchiriere (daca proprietarul este persoana fizica acesta trebuie inregistrat la Administratia Financiara) – original; contract de […]