Actualizare date asociati/administratori

ACTUALIZARE DATE ASOCIATI/ADMINISTRATORI

Acte necesare :

  • C.I./B.I. – copie semnata;
  • C.U.I. – original;
  • Act constitutiv -actualizat – original;
  • Declaratii date pe proprie raspundere de catre noii administratori/directori/ membrii consiliului de supraveghere/ membrii directoratului/persoane imputernicite sa reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor din care sa rezulte ca accepta numirea si ca îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati – original, autentificat la notar;
  • Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineste aceasta calitate (copie certificata);
  • Daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator/director/membru al directoratului -copie
  • Specimenele de semnatura ale administratorilor/ directorilor/ membrilor directoratului  original, autentificat la notariat.

 

Daca ai nevoie de consultanta pentru afacerea ta sau doresti sa afli mai multe despre serviciile noastre, te rugam sa folosesti formularul de contact sau contacteaza-ne pe MOBIL la 0737740220 / 0756830732.

 

 

admin

Leave a Reply