SRL-D, microintreprinderea pentru intreprinzatorii debutantiLegea  nr 97/2014 prevede ca …Orice întreprinzător debutant în afaceri va putea beneficia de facilităţile oferite de stat prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor (Programul SRL-D).
Noul act normativ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri a fost adoptat de Senat în 2 iunie şi de Camera Deputaţilor (Cameră decizională) în 11 iunie. Apoi, legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr.506/2014, urmând ca noile prevederi să se aplice din11 iulie 2014.Astfel, prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2011 nu se vor mai aplica doar tinerilor întreprinzători, ci întreprinzătorilor debutanţi în afaceri, indiferent de vârstă.Conform Legii nr.97/2014, prin programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor se vor acorda facilităţipentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată”.În prezent, în Ordonanţa de urgenţă nr.6/2011 se prevede că pot beneficia de facilităţile programului întreprinzătorii tineri în vârstă de cel mult 35 de ani.În ceea ce priveşte obligaţiile care trebuie îndeplinite, notificarea în scris cu privire la înfiinţare se va face în cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, faţă de zece zile lucrătoare, aşa cum este în prezent. Totodată, se introduce precizarea că salariaţii (cel puţin doi) angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (care trebuie menţinuţi în activitate până la pierderea calităţii de microîntreprindere a unui întreprinzător debutant în afaceri) trebuie să aibă normă întreagă.Atenţie! Prevederea referitoare la angajaţii cu normă întreagă se va aplica doar întreprinderilor nou-înfiinţate după data de 11 iulie 2014.

CE FACILITĂŢI SE ACORDĂ PRIN PROGRAMUL SRL-D

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, întreprinzătorii debutanţi în afaceri vor beneficia de următoarele facilităţi prin Programul SRL-D: acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile de cel mult 50% – dar nu mai mult de10.000 de euro sau echivalentul în lei – din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinanţare; garanţii pentru creditele contractate de beneficiari pentru realizarea planurilor de afaceri acceptate, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita a 80.000 de eurosau echivalentul în lei;• scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi (angajaţi pe perioadă nedeterminată);• scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a;• consiliere, instruire şi sprijin.Programul SRL-D se aplică pana in 2020, iar în fiecare an vor exista cel puţin 550 de beneficiari.

Contacteaza-ne pentru a beneficia de indrumare/ consultanta/ asistenta, E important sa incepi bine ! 

 

 

Daca ai nevoie de consultanta pentru afacerea ta sau doresti sa afli mai multe despre serviciile noastre, te rugam sa folosesti formularul de contact sau contacteaza-ne pe MOBIL la 0737740220 / 0756830732.

admin

Leave a Reply